Geen lage bijtelling voor full-hybride auto

Hof Amsterdam bevestigt in hoger beroep dat geen sprake is van ongerechtvaardigde, ongelijke behandeling tussen full-hybride auto’s en plug-in-hybride auto’s. Het bijtellingspercentage voor het privégebruik auto van een full-hybride auto is terecht 20% in plaats van 7% van de cataloguswaarde.

Belanghebbende (X) heeft een full-hybride auto (Lexus) ter beschikking gesteld aan haar enige werknemer. De CO2-uitstoot bedraagt 103 gram per kilometer. Op basis van de CO2-uitstoot is de bijtelling voor het privégebruik 20% van de cataloguswaarde.

In geschil is of de bijtelling voor het privégebruik aan de hand van het juiste percentage is berekend.

X betoogt dat in zijn situatie een bijtelling van slechts 7% van de cataloguswaarde moet gelden. Het bijtellingspercentage zou gebaseerd moeten zijn op de werkelijke CO2 uitstoot en niet op een vastgestelde (Europese) standaardwaarde.

Daarnaast is X van mening dat sprake is van ongerechtvaardigde ongelijke behandeling tussen full-hybride auto’s* en plug-in-hybride auto’s** (hierna: stekker-auto’s). Voor het verschil in behandeling bestaat volgens X geen objectieve en redelijke rechtvaardiging.

Op grond van Europese wetgeving heeft de wetgever op fiscaal gebied echter een ruime beoordelingsvrijheid gekregen om deze vraag te beantwoorden. Het hof stelt dat hieruit volgt dat de wetgever niet verplicht is om de bijtelling te baseren op de feitelijke CO2-uitstoot van stekkerauto’s. Om de hoogte van het bijtellingspercentage voor stekkerauto’s op basis van de feitelijke CO2-uitstoot vast te stellen is namelijk uitermate kostbaar en moeilijk of zelfs onuitvoerbaar.

Het hof oordeelt dan ook dat de wetgever geen onrechtmatig onderscheid maakt door de bijtelling bij stekker-auto’s niet afhankelijk te maken van de feitelijke CO2-uitstoot. De bijtelling privégebruik auto voor de full-hybride auto is met toepassing van het juiste percentage berekend.

Het hoger beroep is ongegrond.

Gerechtshof Amsterdam ECLI:NL:GHAMS:2016:5811

* Bij full-hybride auto’s zorgt de verbrandingsmotor ook voor het opladen van de accu. Ook remenergie die vrijkomt bij het afremmen of stoppen van de auto wordt opgeslagen in de accu voor hergebruik.

** Bij plug-in hybride auto’s wordt de accu opgeladen door de auto aan te sluiten op het bestaande elektriciteitsnet.