Geen reisaftrek bij woon-werkverkeer met auto

Om reisaftrek te claimen moet de belastingplichtige met openbaar vervoer reizen. Dat dit, gelet op de aansluiting van bus en trein en de aanvangstijden van het werk, niet mogelijk is, is geen reden om de voorwaarden voor de reisaftrek niet toe te passen.

Een werkneemster heeft reiskosten woon-werkverkeer over een reisafstand van circa 38 kilometer met haar auto gemaakt. In de reisverklaring van haar werkgever is vermeld dat zij op 145 dagen met eigen vervoer van en naar het werk is gereisd. Nu de werkneemster voor de afgelegde reisafstand niet met het openbaar vervoer heeft gereisd, voldoet zij niet aan de voorwaarden voor reisaftrek.

Reisaftrek

Dat voor het reizen naar haar werk, gelet op de reisafstand tussen de woning en de plaats van werkzaamheden, de aansluiting van bus en trein en de aanvangstijden van haar werk,, gebruik van het openbaar vervoer niet mogelijk is, kan niet tot een andere beslissing leiden. Het Hof is immers niet bevoegd op grond van redelijkheid en billijkheid een juiste wetstoepassing achterwege te laten. Er is geen sprake van schending van het gelijkheidsbeginsel, nu in de door de werkneemster genoemde soortgelijke gevallen wel met het openbaar vervoer is gereisd.

ECLI:NL:GHSHE:2016:1334