Geen samenloop NOW en TVL vanaf NOW 3

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) zijn 2 belangrijke financiële tegemoetkomingen voor ondernemers. Bedrijven hebben mogelijk geen recht op beide subsidies.
 
Hebt u TVL en NOW aangevraagd? Dan is het goed om te weten dat de TVL vanaf NOW 3 (de subsidieperioden vanaf oktober 2020) niet meer meetelt als omzet voor de NOW. Bij aanvragen van de definitieve subsidie vanaf NOW 3 kunt door deze wijziging meer subsidie ontvangen. Zo krijgt u meer ademruimte en een steuntje in de rug om weer op eigen benen te staan.
 
Om welke bedrijven gaat het?
Het gaat vooral om bedrijven in sectoren waar het vastelastenpercentage 34% of meer is, en bedrijven die een omzetverlies hebben dat relatief dicht bij de omzetverliesdrempel van 30% in de TVL ligt. Ondernemingen lopen dan het risico dat ze de loonkostensubsidie van de NOW 1 en 2 gedeeltelijk of geheel moeten terugbetalen.