Gegevensuitwisseling inkomstenbelasting met de VS

Heeft u als inwoner van Nederland een Amerikaanse nationaliteit of een Amerikaanse vader of moeder? Dan moet u mogelijk belasting betalen in de Verenigde Staten (VS). De Belastingdienst deelt hun gegevens daarom met de Amerikaanse belastingdienst Internal Revenue Service (IRS).

De Belastingdienst is dat verplicht volgens de Foreign Account Tax Compliance Act. Dit is een verdrag over de uitwisseling van gegevens door de Belastingdienst met de VS. Het verplicht Nederlandse financiële organisaties zoals banken om te onderzoeken of er rekeningen van Amerikaanse belastingplichtigen zijn.

Belastingplichtige Amerikanen in Nederland

De VS hebben een wereldwijde belastingplicht voor Amerikaanse burgers. Dit betekent dat iedereen met de Amerikaanse nationaliteit belastingaangifte moet doen in de VS. Ook als zij er niet (meer) wonen. Sommige mensen weten daardoor niet dat ze Amerikaans staatsburger zijn. Deze ‘toeval-Amerikanen’ of ‘onbedoelde Amerikanen’ moeten in de VS belastingaangifte doen en soms ook belasting betalen.

Meer informatie

Lees meer over bijvoorbeeld welke inwoners van Nederland mogelijk belasting in de VS moeten betalen en welke gegevens de Belastingdienst uitwisselt met de IRS op rijksoverheid.nl.