Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit

Vanaf 1 januari 2024 hebben werkgevers met meer dan 100 medewerkers de verplichting om te rapporteren over het zakelijk verkeer en woon-werkverkeer. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een handreiking gepubliceerd met informatie over de gegevensverzameling hiervoor.

In de ‘Handreiking Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit’ leest u welke gegevens nodig zijn. Hierin staan ook tips over hoe u de gegevens van de werknemers verzamelt.

De handreiking en meer informatie over de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)  vindt u op rvo.nl.

Na 2023-06-19 07:00:13 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.