Geldprijs loterij werkgever behoort tot belastbaar loon

De rechtbank oordeelt dat de geldprijs uit de loterij van de werkgever een zodanig nauw verband met de dienstbetrekking heeft, dat er sprake is van loon uit dienstbetrekking.

De werkgever van A had behoefte aan nieuw personeel. Omdat A 3 nieuwe medewerkers aanbracht, ontving zij een bonus. Bovendien mocht zij daarom meedoen aan een loterij die door haar werkgever wereldwijd werd gehouden. Zij won de geldprijs van € 20.031. A stelt dat de prijs niet tot haar belastbaar loon behoort. Er is volgens haar geen relatie met haar dienstbetrekking.

Volgens de inspecteur is de prijs in het kader van de dienstbetrekking verkregen en niet in het kader van een door de werkgever georganiseerd kansspel.

De rechtbank wijst op de vaste jurisprudentie waaruit blijkt dat het loonbegrip ruim moet worden opgevat en dat daar in beginsel onder valt al hetgeen door de werkgever in het kader van de dienstbetrekking aan de werknemer wordt uitbetaald.

A kon meedingen aan deze loterij als gevolg van het feit dat zij 3 nieuwe werknemers heeft aangedragen bij haar werkgever. De loterij stond slechts open voor haar werknemers en meer specifiek alleen voor werknemers die 3 nieuwe medewerkers hadden aangedragen.

Daarbij heeft A enige inspanningen moeten verrichten om mee te kunnen dingen in de loterij door het werven van kandidaat medewerkers. Zonder het zijn van werknemer en zonder 3 nieuwe medewerkers aan te brengen, kon A niet meedingen met de loterij.

Gelet hierop is sprake van een zodanig nauw verband met de dienstbetrekking dat er sprake is van loon uit dienstbetrekking.

Rechtbank Noord-Holland, 4 juli 2016, nr. 15/5179