Gerealiseerde S&O-uren uiterlijk 31 maart doorgeven

Maakt u gebruik van de afdrachtsvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O), dan moet u de gerealiseerde S&O-uren over 2018 uiterlijk 31 maart 2019 doorgeven aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Dat geldt ook voor de gemaakte kosten en uitgaven.

U geeft de loonkosten en de overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk digitaal door via rvo.nl en uiterlijk binnen:

  • 3 maanden na het einde van het kalenderjaar waarop de S&O-verklaring betrekking heeft
  • 3 maanden na de afgifte van de laatste S&O-verklaring voor het kalenderjaar, als die verklaring in het daaropvolgende kalenderjaar is afgegeven

Correctie S&O-verklaring
Als achteraf blijkt dat de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk minder zijn dan wat in de S&O-verklaring staat, dan zal RVO.nl de verklaring herzien. U krijgt dan van RVO.nl een correctie-S&O-verklaring. Hierin staat 1 correctiebedrag voor alle S&O-verklaringen van het kalenderjaar. Meer informatie vindt u op mijn.rvo.nl/wbso, onder ‘Realisatie melden’.