Gevangenisstraf voor onjuiste btw-aangifte

De rechtbank veroordeelt een bestuurder (B) van een bv voor het opzettelijk doen van een onjuiste btw-aangifte. Hij had weliswaar niet op papier, maar wel in werkelijkheid de leiding gehad. De rechtbank legt hem een gevangenisstraf van 23 maanden op, waarvan 7 maanden voorwaardelijk.

B stond terecht voor het opzettelijk doen van een onjuiste aangifte Omzetbelasting. Bij de verkoop van 20 villa’s werd ten onrechte btw in rekening gebracht tot een bedrag van 8 ton. Ook werd geen overdrachtsbelasting afgedragen. B had weliswaar niet op papier, maar wel in de werkelijkheid opdracht gegeven tot de verboden gedraging, dan wel daaraan feitelijk leiding gegeven.

De verdediging bepleitte vrijspraak, omdat de btw-aangifte wel juist zou zijn. Als wel sprake zou zijn van een onjuiste aangifte, dan ontbrak het volgens de advocaat aan opzet. B had steeds gehandeld in overleg met belastingdeskundigen, een notaris en advocaten.

De rechtbank gaat voorbij aan de stelling dat geen sprake zou zijn van een vrijgestelde levering. De omzetbelasting werd ten onrechte teruggevorderd en er was ten onrechte geen overdrachtsbelasting betaald. Het totaal beoogde benadelingsbedrag bedroeg 9 ton. Het verweer van de verdediging dat B het advies van deskundigen had gevolgd, is niet onderbouwd.

De rechtbank acht bewezen dat B de materieel bestuurder was en feitelijk leiding had gegeven aan de verboden gedraging: het opzettelijk plegen van belastingfraude door een rechtspersoon. Door anderen de functie van formele bestuurder te laten bekleden en zichzelf enkel als adviseur voor te doen, deed B het voorkomen dat hij geen bestuurlijke rol had en hem daarom geen verwijt trof.

Bij de straftoemeting betrok de rechtbank in het voordeel van B dat hij zich niet met het beoogde benadelingsbedrag had bevoordeeld. Dit was echter niet het gevolg van zijn handelen, maar van adequaat handelen van de Belastingdienst. De rechtbank veroordeelde B tot een gevangenisstraf van 23 maanden, waarvan 7 maanden voorwaardelijk.

Rechtbank Gelderland