Gevolgen tijdelijke sluiting kinderopvang vanwege COVID-19

De Belastingdienst heeft een aantal vragen beantwoord over de gevolgen van het tijdelijk sluiten van de kinderopvang. 

Moet ik wijzigingen doorgeven?

U hoeft vanwege de sluiting van de kinderopvang geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten. Geef wel de wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden door die niets te maken hebben met de sluiting van de kinderopvang wegens COVID-19. Bijvoorbeeld als u geen baan meer heeft of als u uw contract bij de kinderopvangorganisatie beëindigt of als uw inkomen wijzigt.

Moet ik de kinderopvang blijven betalen?

Ja, blijf uw factuur van de kinderopvang betalen. Dan houdt u ook uw recht op kinderopvangtoeslag. En dan blijft uw plek op de kinderopvang behouden voor wanneer de kinderopvang weer open gaat.
Strikt genomen is dit afhankelijk van de privaatrechtelijke overeenkomst die u hebt gesloten met uw kinderopvangorganisatie. Maar gezien deze noodsituatie adviseren wij u toch te blijven betalen. Zo houdt u ook uw recht op kinderopvangtoeslag.
Voor uw recht op kinderopvangtoeslag, moet u ook de eigen bijdrage blijven betalen.

Hoeveel kinderopvangtoeslag krijg ik als ik de kinderen thuis houdt?

U krijgt toeslag over alle uren die de kinderopvanginstelling aan u in rekening brengt, ook als u uw kinderen thuis houdt. U krijgt mogelijk minder toeslag als de kinderopvanginstelling minder uren aan u in rekening brengt omdat u uw kinderen thuis houdt.

Kan ik het contract opzeggen?

Ja dat kan. In uw privaatrechtelijke overeenkomst met de kinderopvangorganisatie staat hoe en op welke termijn u uw overeenkomst kunt ontbinden. Op het moment dat u uw contract ontbindt, vervalt uw recht op kinderopvangtoeslag. Geef deze wijziging door aan Toeslagen via het portaal van Toeslagen.

Ik ben mijn baan kwijt en wil de kinderopvang opzeggen, kan dat?

Ja dat kan. Vanaf de eerste dag dat u gestopt bent met werken hebt u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. U hoeft uw toeslag dus niet meteen stop te zetten. Bent u na 3 maanden nog werkloos, dan moet u uw toeslag stopzetten via het portaal van Toeslagen.

Waarom moet ik mijn eigen bijdrage blijven betalen voor een dienst die ik niet krijg?

Voor uw recht op kinderopvangtoeslag, moet u ook de eigen bijdrage betalen. Het gaat om een tijdelijke noodsituatie. Daarom adviseren we u om de rekening te blijven betalen. Zo behoudt u ook uw kinderopvangplek bij uw locatie.

Wilt u permanent stoppen met de kinderopvang? Dan kunt u uw overeenkomst met de kinderopvang beëindigen.

Hoe lang gaat deze situatie nog duren?

De kinderopvanglocaties zijn tot en met 6 april gesloten. Voor verdere ontwikkelingen volgen wij de besluitvorming van het kabinet. Hierover zal u ook via de media bericht worden.

Mogelijke vragen van kinderopvangorganisaties

 

Moet ik blijven factureren en deze gegevens door blijven geven aan de Belastingdienst?

Ja, u kunt de reguliere administratieve processen blijven voortzetten. Dus blijft u maandelijks facturen en blijft u deze gegevens doorgeven aan de Belastingdienst.

Hoe lang gaat deze situatie nog duren?

De kinderopvanglocaties zijn tot en met 6 april gesloten. Voor verdere ontwikkelingen volgen wij de besluitvorming van het kabinet. Hierover zal u ook via de media bericht worden.

Wat moet ik doen als kinderopvangorganisatie als de ouder de factuur niet of onvolledig betaalt (in de periode dat de opvang gesloten is)?

Dit is afhankelijk van de privaatrechtelijke overeenkomst die tussen u en de ouder is overeengekomen.

Voor het recht op kinderopvangtoeslag, zal ook de ouder de volledige factuur moeten blijven betalen. Daarom adviseren wij u om dat u de volledige factuur moeten blijven betalen.

Kunnen ouders het contract opzeggen?

Ja dat kan. In de privaatrechtelijke overeenkomst die u bent overeengekomen staat hoe en op welke termijn de overeenkomst kan worden ontbonden.

Wij willen u meegeven dat het recht op kinderopvangtoeslag vervalt op het moment dat u het contract opzegt. U moet dit vervolgens doorgeven aan de Belastingdienst.