Gevolgen van uitstel behandeling wetsvoorstel RVU

De Eerste Kamer heeft de behandeling van het wetsvoorstel ‘Bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ uitgesteld tot 12 januari 2021. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen beantwoordt de vraag over de fiscale gevolgen.
 
Op 1 januari 2021 geldt nog geen RVU-drempelvrijstelling. Het wetsvoorstel heeft wel terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. De werkgever is eindheffing verschuldigd over betalingen die hij doet voordat de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel.
 
RVU staat voor regeling vervroegd uittreden.
 
De volledige vraag en het antwoord vindt u op de internetsite van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen.