Gewijzigde Uitvoeringsregels bij ontslag

De Uitvoeringsregels bij ontslag zijn sinds 1 april 2023 gewijzigd. Deze beschrijven hoe UWV de regels toepast bij ontslag om bedrijfseconomische redenen, ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en de ontslagprocedure.

De Uitvoeringsregels zijn bijgewerkt met de nieuwste informatie en op verschillende plekken uitgebreid. Bijvoorbeeld over de procedure als er bij een ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid nog geen WIA-beslissing is.

Onderwerpen die zijn bijgewerkt en uitgebreid:

  • collectief ontslag
  • de cao-ontslagcommissie
  • de mogelijkheid van arbitrage
  • het inzagerecht in een ontslagdossier
  • aanvullend uitstel bij een voorlopige aanvraag 

Meer informatie

Meer informatie en de nieuwe Uitvoeringsregels bij ontslag leest u op de internetpagina Achtergrondinformatie: ontslag via UWV.