Gezocht: praktijkvoorstellen vereenvoudiging belastingstelsel

Hebt u een voorstel om het belastingstelsel te vereenvoudigen? Het ministerie van Financiën is op zoek naar ideeën die leiden tot praktische vereenvoudigingen. Dit als voorbereiding op het Belastingplan 2017.

Iedereen die een oplossing heeft voor bestaande knelpunten uit de praktijk, kan een voorstel indienen.

Bij vereenvoudiging kunt u denken aan het schrappen van regels, het terugdringen van administratieve rompslomp of het verbeteren van de uitvoerbaarheid voor de Belastingdienst.

Er zijn drie criteria. Voorstellen moeten budgetneutraal zijn, juridisch houdbaar en goed uitvoerbaar.

U kunt een voorstel uiterlijk 15 februari aanleveren.

Lees meer in dit bericht.