Grenzen voor gemiddeld uurloon jeugd-LIV 2018 bekend

De bedragen voor de onder- en bovengrens van het gemiddeld uurloon voor jeugd-LIV 2018 zijn vastgesteld. Deze bedragen zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

De bedragen van het minimumloon worden per 1 januari en per 1 juli geïndexeerd. Daarom wordt het bedrag van deze onder- en bovengrens per kalenderjaar vastgesteld op het gemiddelde van het minimumuurloon per 1 januari en per 1 juli.

Onder- en bovengrens 2018

Voorwaarden
De werkgever heeft recht op jeugd-LIV voor een werknemer die voldoet aan 3 voorwaarden:

  • De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
  • Hij heeft een gemiddeld uurloon dat hoort bij het wettelijk minimumjeugdloon voor zijn leeftijd.
  • De werknemer is op 31 december 2017 18, 19, 20 of 21 jaar.

Meer informatie
> Publicatie in Staatscourant

Na 2018-06-29 06:00:23 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Grenzen voor gemiddeld uurloon jeugd-LIV 2018 bekend ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.