Groene DHI-subsidie voor duurzaam internationaal ondernemen

Sinds begin 2023 kunnen ondernemers die bijdragen aan de bestrijding van de klimaatverandering of aan de transitie naar de circulaire economie, daarvoor een subsidie aanvragen. Deze groene subsidie voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereiding (kortweg groene DHI-subsidie), is aan te vragen als ondernemingen met hun technologie, product of dienst bijdragen aan de vergroeningsdoelen.

De overheid helpt Nederlandse ondernemers succesvol in het buitenland te ondernemen. De groene DHI-subsidie is onderdeel van de DHI-subsidieregeling. Deze regeling komt in beeld als ondernemingen in het buitenland een project willen uitvoeren, willen investeren in een buitenlands bedrijf of hun product aan een internationaal publiek willen demonstreren.

Vergroeningsdoelen

Om voor de groene DHI-subsidie in aanmerking te komen moet technologie, product of dienst van de onderneming bijdragen aan 1 of meer van de volgende vergroeningsdoelen:
·      beperken van de snelheid van klimaatverandering
·      aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering
·      duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen
·      transitie naar een circulaire economie
·      preventie en bestrijden van vervuiling
·      beschermen en herstellen van biodiversiteit en ecosystemen

In het Toetsingskader groene projecten’vindt u voorbeelden van activiteiten of maatregelen die bijdragen aan deze doelen.

Als het project voldoet aan de voorwaarden, kunnen ze tot 70% van de subsidiabele kosten vergoed krijgen.

Quickscan

Wilt u weten of eenproject binnen de groene DHI-regeling past? Stuur dan de quickscan in. U krijgt binnen 2 weken een advies van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Meer weten

Op de internetsite van RVO vindt u de DHI-pagina met meer informatie over de groene DHI-subsidie.