Handboek Accijns online beschikbaar

Douane stelt het Handboek Accijns voor iedereen online beschikbaar.

In het handboek vindt u alle wet- en regelgeving die verband houdt met accijns. Handboek Accijns is geschreven als praktische leidraad voor douanemedewerkers.

Mogelijk hebt u klanten die met accijns te maken hebben. U kunt hen attenderen op het handboek om dit als naslagwerk te gebruiken.

U vindt Handboek Accijns op douane.nl.

Na 2018-12-03 07:00:07 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Handboek Accijns online beschikbaar ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.