Handboek Controle van de Belastingdienst gepubliceerd na Wob-verzoek

Het Handboek Controle van de Belastingdienst is gepubliceerd op de site van de Rijksoverheid.

Dit gebeurde na een Wob-verzoek waarin werd gevraagd om het handboek openbaar te maken.

Het besluit op het Wob-verzoek kunt u downloaden op rijksoverheid.nl. In het besluit vindt u als bijlage het Handboek Controle, de versie van 2016.

Ook het document Controleaanpak Belastingdienst is inmiddels gepubliceerd. U vindt het als download op belastingdienst.nl.

 

Na 2017-03-24 11:44:19 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Handboek Controle van de Belastingdienst gepubliceerd na Wob-verzoek ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.