Handboek Loonheffingen 2019 beschikbaar

Het Handboek Loonheffingen 2019 is geplaatst op belastingdienst.nl. U kunt de online versie of de pdf-versie raadplegen. 

De Belastingdienst houdt de online versie in de loop van het jaar actueel. U kunt in ‘versiebeheer’ zien wat er is gewijzigd. De pdf-versie van het handboek wordt elk kwartaal geactualiseerd. Online versie Handboek Loonheffingen 2019
Pdf-versie Handboek Loonheffingen 2019

Na 2019-02-04 07:00:40 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Handboek Loonheffingen 2019 beschikbaar ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.