Handhaving wet DBA niet voor 1 juli 2018

De handhaving van de wet DBA is opnieuw uitgesteld.  De nieuwe wetgeving wordt op z’n vroegst vanaf 1 juli 2018 gehandhaafd.

Huurt een opdrachtgever een zzp’er in? En constateert de Belastingdienst achteraf dat er sprake is van een dienstbetrekking? Dan krijgen zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer tot 1 juli 2018 geen naheffingen en boetes opgelegd, tenzij zij kwaadwillend zijn.

Kwalificatie arbeidsrelatie onder de loep
Het nieuwe kabinet zal keuzes maken voor de verdere uitwerking van de wet DBA. Een handvat hiervoor is het rapport ‘Onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatie‘. Opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten in ieder geval voldoende tijd krijgen om hun werkwijze waar nodig aan te passen. Daarom heeft de staatssecretaris van Financiën besloten de handhaving van de wet DBA opnieuw uit te stellen.

Vragen? Vanzelfsprekend kunnen wij u adviseren over dit onderwerp.