Handleiding artiesten- en beroepssportersregeling 2021 beschikbaar

De ‘Handleiding Loonheffingen Artiesten en beroepssportersregeling 2021’ staat op de internetsite van de Belastingdienst. Hierin vindt u de speciale regels voor de inhouding van loonheffingen die gelden voor artiesten en beroepssporters.
 
In de handleiding leest u wanneer de regeling toegepast moet worden.
Bijzonder aan de artiesten- en beroepssportersregeling is dat u geen premie volksverzekeringen inhoudt op de gage. Ook hoeft u geen werkgeversheffing Zvw te betalen of bijdrage Zvw in te houden. U houdt dus alleen loonbelasting in.
 
Voor artiesten die in Nederland wonen, betaalt u ook premies werknemersverzekeringen over de gage.
 
De handleiding is ingedeeld in de volgende hoofdstukken:
 • wanneer de regeling toepassen
 • inhoudingsplichtigenverklaring
 • gage en vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen
 • kostenvergoedingsbeschikking en kleinevergoedingsregeling
 • gageverklaring
 • artiesten die in Nederland wonen of in het buitenland
 • beroepssporters die in het buitenland wonen
 • binnenlandse artiestengezelschappen
 • buitenlandse artiestengezelschappen en sportteams
 • stappenplan
 • aansprakelijkheid bij evenementen
 • rekenvoorbeelden