Handreiking DBA gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de ‘Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties’ (Handreiking DBA) gepubliceerd.

Deze handreiking bevat het beoordelingskader dat de Belastingdienst gebruikt bij de beantwoording van de vraag of een voorgelegde overeenkomst gevolgen heeft voor de loonheffingen. De staatssecretaris van Financiën heeft de publicatie van dit beoordelingskader toegezegd tijdens de parlementaire behandeling van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA).

De handreiking vindt u hier.

Meer weten over de toepassing van de DBA?

Na 2016-03-04 12:25:47 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Handreiking DBA gepubliceerd ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.