Herzieningsverzoek hoofdactiviteit TVL

Vanaf de Tegemoetkoming Vaste Lasten 4e kwartaal 2020 (TVL Q4 2020) bepaalt de hoofdactiviteit op 15 maart 2020 of u tot de doelgroep hoort. Soms komt een werkelijke hoofdactiviteit niet overeen met de hoofdactiviteit op de inschrijving in het Handelsregister van KVK. En dat kan gevolgen hebben voor de TVL-subsidie.
 
Heeft u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een aanvraag ingediend voor TVL Q4 2020? Dan kunt u voor vanaf 24 juni tot en met 5 augustus 2021 een zogeheten herzieningsverzoek SBI-code indienen.
 
Hoofdactiviteit opnieuw getoetst
Met een herzieningsverzoek kunt u de hoofdactiviteit (of gewenste SBI-code) opnieuw laten toetsen. Dit kan alleen voor aanvragen van TVL Q4 2020. U moet kunnen bewijzen dat de eerst geregistreerde SBI-code in het Handelsregister op 15 maart 2020 niet de hoofdactiviteit was.
 
De volgende informatie is nodig voor een herzieningsverzoek:
  • Een toelichting waarom een andere SBI-code beter past bij de bedrijfsactiviteitenomschrijving, zoals die op 15 maart 2020 was geregistreerd bij KVK.
  • Informatie over de omzet in 2019, waaruit blijkt dat het grootste deel van de omzet wordt behaald met een activiteit die past bij de gewenste SBI-code. Dit kan de aangifte omzetbelasting, de jaarrekening of een grootboek zijn.
Verzoek niet mogelijk
Een herzieningsverzoek is niet mogelijk als een bezwaarprocedure tegen de beslissing TVL Q4 2020 loopt of eerder liep.