Hoe controleert u de geldigheid van een btw-nummer?

Wilt u de geldigheid van het btw-nummer van een afnemer controleren? Dit kunt u doen met het VAT Information Exchange System (VIES) van de Europese Commissie. U kunt hier de btw-nummers van afnemers uit alle EU-lidstaten controleren. Dus ook die van Nederlandse afnemers.

Naast de geldigheid van het btw-nummer kunt u ook de naam- en adresgegevens van een afnemer controleren.

U kunt via de EU-internetsite één of meerdere btw-nummers geautomatiseerd controleren. Is het nummer niet geldig of wijken de naam- en adresgegevens af? Neem dan contact op met de afnemer.

Het VAT Information Exchange System vindt u op de site van de EU.

Na 2017-08-08 07:00:08 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Hoe controleert u de geldigheid van een btw-nummer? ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.