Hoge Raad: box 3-heffing nog steeds discriminerend

Neemt de Wet rechtsherstel box 3, ook wel Herstelwet genoemd, de verdragsinbreuk weg die in de box 3-uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 is geconstateerd? De Hoge Raad oordeelt van niet. De voor de Nederlandse inkomstenbelastingheffing in box 3 toepasselijke wetgeving schendt nog steeds het verdragsrechtelijke discriminatieverbod en het eigendomsgrondrecht in de gevallen waarin het forfaitaire rendement hoger is dan het werkelijke rendement. In een aantal uitspraken van vandaag geeft de Hoge Raad nadere regels voor de berekening van dat werkelijke rendement en voor het rechtsherstel dat moet worden geboden in gevallen waarin het verdragsrecht is geschonden.

In de komende dagen zullen wij de 5 uitspraken analyseren en onze relaties nader informeren.

Lees hier de 5 uitspraken:

22/04676 – ECLI:NL:HR:2024:704(verwijst naar een andere website)

23/00653 – ECLI:NL:HR:2024:705(verwijst naar een andere website)

23/00654 – ECLI:NL:HR:2024:771(verwijst naar een andere website)

23/00771 – ECLI:NL:HR:2024:756(verwijst naar een andere website)

23/00989 – ECLI:NL:HR:2024:813

 

Vragen? Neem contact met ons op.