Hoge Raad: crisisheffing heeft wettelijke grondslag

De crisisheffing die de Belastingdienst in 2013 en in 2014 heeft geheven over looninkomen boven de € 150.000 heeft wettelijke grondslag in de Wet op de loonbelasting 1964. De heffing is niet in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

Dit oordeel geeft de Hoge Raad op 29 januari 2016 in twee zaken.

Meer hierover leest u in het bericht op rechtspraak.nl