Hoge Raad doet uitspraak over omzetbelasting privégebruik auto

Vandaag – 21 april 2017-  heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de 4 proefprocedures over de heffing van omzetbelasting voor het privégebruik van de auto van de zaak. Wij begrijpen dat de Belastingdienst kennis heeft genomen van de uitspraken.

In 2 zaken zijn alle klachten door de Hoge Raad ongegrond verklaard. Voor de andere 2 zaken geldt dat de zaak is verwezen naar het hof ’s-Hertogenbosch.

De Hoge Raad geeft aan dat de Belastingdienst aan de hand van de 4 uitspraken op de bezwaren zal beslissen. De Belastingdienst bestudeert de arresten van de Hoge Raad en beziet de eventuele gevolgen voor wet- en regelgeving en voor de afhandeling van de massaal bezwaarprocedure.

 

Voor meer informatie, lees hier de uitspraak van de Hoge Raad.