Hoge Raad: dwangsom is geen loon

Een dwangsom die een politieambtenaar heeft ontvangen omdat het bestuursorgaan te langzaam heeft beslist, is geen loon. Dit heeft de Hoge Raad bepaald.
 
Een werknemer van de politie maakt bezwaar tegen een beslissing van de korpschef om zijn functie niet te herwaarderen. De korpschef reageert niet tijdig op het bezwaar. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) krijgt de werknemer een dwangsom van € 490. Over dit bedrag houdt de werkgever loonheffingen in.
 
De Hoge Raad oordeelt dat de dwangsom niet zijn oorzaak in de dienstbetrekking vindt, maar in de omstandigheid dat het bestuursorgaan niet tijdig op zijn bezwaar heeft beslist. Ieder ander, die niet bij deze werkgever in dienst is, zou ook een dergelijke vergoeding hebben ontvangen.
De loonheffingen zijn onterecht op de dwangsom ingehouden.
 
Hoge Raad, ECLI:NL:2019:138
 
Militair
De Hoge Raad heeft hetzelfde beslist in een zaak over een militair die een dwangsom heeft ontvangen. Ook op deze dwangsom zijn onterecht loonheffingen ingehouden.