Huis voor klokkenluiders geeft advies over interne meldregeling

Vanaf 1 juli 2016 zijn deze werkgevers met meer dan 50 werknemers in dienst wettelijk verplicht om een regeling te hebben die rechtsbescherming van klokkenluiders regelt. Voor advies kunnen zij terecht bij het Huis voor klokkenluiders, dat onlangs werd geopend.

Het Huis voor klokkenluiders geeft voorlichting over de interne meldregeling, over integriteit en over klokkenluiden aan werkgevers en (ex-)werknemers, zzp’ers, uitzendkrachten of vrijwilligers. Het Huis is een zelfstandig bestuursorgaan, gevestigd in Utrecht.

Het voorstel tot de Wet Huis voor Klokkenluiders werd op 1 maart door de Eerste Kamer aanvaard. Aanleiding voor de wet was de bouwfraudeaffaire in 2001, waarbij sprake was van een schaduwboekhouding.

Meer informatie
Meer informatie over klokkenluiden leest u op de website van het Huis voor klokkenluiders.
Meer informatie over de wet vindt u op rijksoverheid.nl.