Huurvoordeel toch loon

Een werkgever heeft een woning voor een te laag bedrag verhuurd aan zijn werknemer. Voor de werknemer is sprake van loon in natura. Dat heeft Hof Den Haag beslist.
 
Een werknemer huurt van de persoonlijke holding van zijn werkgever een woning. De werkgever houdt de huur maandelijks in op zijn nettoloon.
 
De inspecteur heeft vastgesteld dat de werknemer maandelijks een voordeel geniet van € 386 per maand. Hij beroept zich onder andere op de huurbedragen van vergelijkbare woningen op Funda en op de huur van sociale huurwoningen.
 
Ook is volgens de inspecteur sprake van een causaal verband met de dienstbetrekking omdat:
  • Het loon van de werknemer te laag is om een marktconforme huur van te betalen voor deze woning.
  • De woning, gelet op de waarde ervan, aan een willekeurige derde niet onder dezelfde voorwaarden en dezelfde huurprijs zou zijn verhuurd.
  • De werkgever nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming van de huurovereenkomst.
Het genoten voordeel is ook verstrekt met medeweten van de werkgever. De administratieve afhandeling van de huurbetaling vindt namelijk plaats via de werkgever.