Impact en gevolgen vermogensrendementsheffing na uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 geoordeeld dat het sinds 2017 geldende stelsel van vermogensrendementsheffing (box 3) in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. De Belastingdienst onderzoekt op dit moment de gevolgen van deze uitspraak.

De uitspraak heeft gevolgen voor alle aanslagen die op 24 december 2021 niet onherroepelijk vaststonden. Hieronder vallen aanslagen die de Belastingdienst vanaf 24 december 2021 heeft opgelegd of nog moet opleggen, en alle aanslagen waarvoor een bezwaarprocedure loopt. Het gaat om aanslagen waarin inkomsten uit sparen en beleggen (box 3) zijn verwerkt.

De Belastingdienst werkt aan een oplossing voor het herstel van deze aanslagen.

Meer informatie

In Impact en gevolgen vermogensrendementsheffing na uitspraak hoge raad vindt u meer informatie over de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad. Bijvoorbeeld over de gevolgen voor u met betrekking tot het opleggen van aanslagen, aanslagen die al zijn opgelegd en voorlopige aanslagen.

Het is nu nog niet duidelijk of de uitspraak ook gevolgen heeft voor aanslagen waartegen géén bezwaar is gemaakt en waarvan de bezwaartermijn is verstreken. Dat wordt op dit moment uitgezocht. Het kabinet zal besluiten hoe dit hersteld wordt en wie daarvoor in aanmerking komt.