In 2019 informatieplicht energiebesparing

Valt uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit milieubeheer? Dan heeft u al een verplichting om energie te besparen. In 2019 komt daar een informatieplicht bij.

Uiterlijk 1 juli 2019 moet u aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Het eLoket van RVO.nl is hiervoor vanaf begin januari 2019 beschikbaar.

Maatregelenlijsten
Uitgangspunt voor de energiebesparende maatregelen zijn Erkende Maatregelenlijsten (EML). Deze lijsten bevatten per branche energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. In januari 2019 komen de actuele EML beschikbaar.

Wetchecker Energiebesparing
Weet u niet zeker of uw bedrijf  onder deze regelgeving valt? Dat kunt u eenvoudig controleren met de wetchecker Energiebesparing.

U kunt nu al aan de slag. Alle huidig erkende maatregelen blijven gelden. Ook hoeft u een eerder genomen maatregel niet direct te vervangen, wanneer er een betere maatregel op de EML komt. Voor een nieuw erkende maatregel geldt pas het eerstvolgende natuurlijk moment, zoals afschrijving of verbouwing.