Infographic premiedifferentiatie WW

De Belastingdienst heeft een infographic gemaakt over de veranderingen voor een werkgever in de WW-premie.

In de infographic vindt u een ‘ja-ja-nee-check’. Met deze check kunt u nagaan of een werkgever voor een werknemer de hoge of lage WW-premie moet betalen.

WAB

Per 1 januari 2020 is er een nieuwe wet: de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze is van invloed op de WW-premie.

Na 2020-02-12 07:00:02 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Infographic premiedifferentiatie WW ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.