Informatieloket voor ondernemers over Brexit

Hebt u vragen over de mogelijke gevolgen van Brexit? Dan kunt u terecht op het Informatieloket van de overheid.

De overheid opent een loket voor ondernemers die vragen hebben over de gevolgen van een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Ondernemers krijgen de mogelijkheid om in hetzelfde loket ideeën en suggesties voor te dragen.

Naast het openen van een informatieloket gaat de overheid de komende tijd meer bijeenkomsten over dit onderwerp organiseren. Ook met sectoren die het zwaarst getroffen lijken te worden, zoals delfstoffenwinning, maakindustrie en landbouwsector.

Meer informatie
Op de site www.hollanduktrade.com vindt u actuele informatie over Brexit.