Inkomsten via payroll-organisatie zijn loon

Belanghebbende werkt bij een opdrachtgever door tussenkomst van een payroll-organisatie. Het gerechtshof concludeert dat hij bij de payroll-organisatie in dienstbetrekking is. Daardoor mag hij geen kosten aftrekken.

Een gepensioneerde opinieonderzoeker en enquêteur gaat een arbeidsovereenkomst aan met een payroll-organisatie. Hij geeft zijn inkomsten niet op in zijn aangifte inkomstenbelasting. De inspecteur corrigeert de aangifte en stelt dat sprake is van loon. De belanghebbende maakt bezwaar. Hij vindt dat hij de werkzaamheden als freelancer heeft verricht en dat de reis- en administratiekosten in mindering moeten komen op de inkomsten.

Hof ’s Hertogenbosch concludeert dat uit de arbeidsovereenkomst blijkt dat sprake is van een ‘echte’ dienstbetrekking. Er is voldaan aan de eisen gezag, loon en persoonlijke arbeid. Omdat belanghebbende geen zelfstandige is, is kostenaftrek niet mogelijk.

Uitzendovereenkomst is bijzondere arbeidsrelatie
Voor een dienstbetrekking ziet het hof ook een tweede reden. Er is sprake van een uitzendovereenkomst. Ook op basis hiervan is de belanghebbende in loondienst bij de payroll-organisatie.

Gerechtshof ‘s Hertogenbosch: ECLI:NL:GHSHE:2018:1497