Inlichtingenuitwisseling tussen Spanje en Nederland

Op 10 maart heeft de Belastingdienst een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst met Spanje ondertekend. De overeenkomst geeft invulling aan de automatische uitwisseling van inlichtingen op het terrein van de directe belastingen.

De overeenkomst heeft voornamelijk betrekking op automatische uitwisseling van inlichtingen. Dit gebeurt zonder voorafgaand verzoek. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over onroerende zaken, dividend, royalty’s, pensioenen, lijfrenten en sociale zekerheidsuitkeringen, betalingen aan studenten voor studie en opleiding en overige inkomsten.

Deze overeenkomst vervangt de in 2006 gesloten overeenkomst.

U leest de overeenkomst in de Staatscourant.

De Belastingdienst heeft met een groot aantal landen verdragen afgesloten. Wilt u weten welke landen dat zijn? Op deze pagina vindt u meer informatie over belastingverdragen en belastingafspraken in zo’n verdrag.