Innovatiebox: Tarief vanaf januari 7% bij normaal boekjaar

Met ingang van 1 januari 2018 is het tarief over voordelen behaald met innovatieve activiteiten 7% (effectieve tarief). Tot en met 2017 was dit 5%.

Is het boekjaar van de onderneming gelijk aan het kalenderjaar 2018? Dan geldt het effectieve tarief van 7% over de voordelen behaald met innovatieve activiteiten.

Heeft de onderneming een gebroken boekjaar 2017/2018? En is het innovatievoordeel gelijkmatig over het jaar gerealiseerd, bijvoorbeeld omdat de afpelmethode is toegepast? Dan wordt het tarief gecompartimenteerd. Dat wil zeggen dat het wordt verdeeld over het aantal dagen voor en na de tariefswijziging.

Op de internetsite van de Belastingdienst staat een rekenvoorbeeld:

– Rekenvoorbeeld Innovatiebox gebroken boekjaar 2017-2018
– Rekenvoorbeeld Innovatiebox (boekjaar is kalenderjaar)