Inspecteur heeft beleidsvrijheid bij ingangsdatum sectorwijziging

De inspecteur bepaalt de ingangsdatum van een wijziging in de sectorindeling van een werkgever. Hij heeft hierin beleidsvrijheid. Dat heeft Hof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld.

Beleidsvrijheid

Hof Amsterdam oordeelt op 15 mei 2014 dat een arbodienst is ingedeeld in een verkeerde sector. De arbodienst valt onder sector 35 in plaats van sector 44. De arbodienst verzoekt vervolgens bij de inspecteur om met ingang van 1 januari 2009 te worden ingedeeld in sector 35. Vanaf die datum voldoet de arbodienst namelijk aan de omschrijving van sector 35. De inspecteur deelt aan de arbodienst mede dat de ingangsdatum van de sectorwijzing 1 april 2014 zal zijn.

De arbodienst gaat in beroep bij Hof Arnhem-Leeuwarden. Het Hof stelt de inspecteur in het gelijk. Dat de inspecteur bepaalt wanneer de sectorwijziging ingaat, blijkt uit artikel 96 Wet financiering sociale verzekeringen. De arbodienst maakt niet aannemelijk dat de Belastingdienst beleid voert om wijzigingen in de sectorindeling met terugwerkende kracht te verlenen.

Hof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2018:3315