Internetconsultatie btw elektronische handel

Het Ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend over een wijziging in de btw-wetgeving. Het gaat om modernisering en vereenvoudiging van de heffing en inning van btw op grensoverschrijdende internetverkopen. Indien u binnen de Europese Unie (EU) diensten en intracommunautaire afstandsverkopen verricht kunt u straks op eenvoudiger wijze btw aangeven en afdragen.

Hoofdlijnen van het wetsvoorstel:

  • wijziging van de regeling voor afstandsverkopen binnen de EU
  • uitbreiding van de Unie en niet-Unieregeling
  • het schrappen van de btw-vrijstelling bij invoer van goederenzendingen met een intrinsieke waarde van niet meer dan € 22 *
  • introductie van de invoerregeling
  • regeling voor post- en koeriersdiensten
  • btw-plicht voor elektronische interfaces
  • overige wijzigingen

* De intrinsieke waarde is de waarde van de goederen, exclusief verzekering en verzendkosten

De wetswijziging is het gevolg van de uitvoering van de in 2017 aangenomen Europese btw-richtlijn voor bepaalde btw-verplichtingen voor diensten en afstandsverkopen van goederen, de zogenaamde richtlijn elektronische handel.

Reageren
U kunt tot en met 30 oktober 2019 reageren op de internetconsultatie. Daar vindt u ook de Memorie van toelichting met meer informatie over de voorgestelde wijzigingen en de eventuele gevolgen.