Internetconsultatie: Richtlijnvoorstel kapitaalvennootschappen

De Europese Commissie stelt een richtlijn voor om lidstaten te verplichten de digitale oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen (besloten of naamloze vennootschappen (BV of NV)) mogelijk te maken. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Justitie en Veiligheid openen een internetconsultatie over dit richtlijnvoorstel.

Lidstaten moeten de digitale oprichting door middel van informatievoorziening en ‘modeldocumenten’ faciliteren. Verder bepaalt de nieuwe richtlijn:
• welke informatie in het handelsregister moet worden opgenomen
• welke informatie derden kunnen raadplegen en
• welke kosten hiervoor mogen worden gerekend.

Let op!
In het voorstel staat dat lidstaten NV’s mogen uitzonderen. Oprichten en registreren van een NV is complex.

Doel
Doel van het voorstel is om het eenvoudiger te maken kapitaalvennootschappen op te richten.

Reageren
Reageren kan tot 30 juni 2018 via www.internetconsultatie.nl/digioprichtingkapitaalvennootschap