Internetconsultatie wetsvoorstel beloningsmaatregelen financiële sector

Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend over het wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële sector. Deze maatregelen moeten perverse prikkels verbonden aan beloningen in de financiële sector tegengaan. Ook moeten zij het vertrouwen in de financiële sector vergroten.

Via de internetconsultatie kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisatieskennisnemen van de maatregelen en input leveren.

Het gaat onder meer om de volgende maatregelen:

  • Aandelen die deel zijn van de vaste beloning mogen pas na 5 jaar worden verkocht.
  • Financiële ondernemingen zijn straks ook verplicht om bij hun beloningsbeleid meer rekening te houden met hun maatschappelijke positie. Zij moeten van tevoren stakeholders betrekken bij beloningsvoorstellen.
  • Financiële ondernemingen moeten verantwoording afleggen over de verhouding van de beloningen tot hun maatschappelijke functie.

Reageren
U kunt tot en met 30 augustus 2019 reageren op de consultatie via internetconsultatie.nl/wetsvoorstelnaderebeloningsmaatregelenfinsector.