Inzicht in gebruik persoonsgegevens bij overheid

Het kabinet wil burgers meer regie geven op het gebruik van hun gegevens bij de overheid. Welke gegevens mogen gedeeld worden? Welke gegevens zijn eenvoudig aan te passen en naar eigen wens in te delen? Een eerste stap is om burgers te voorzien van een online overzicht van organisaties die gegevens krijgen uit de basisregistratie personen (BRP). 

Vanaf 14 maart 2022 kunnen burgers op MijnOverheid.nl inzien met welke (overheids)organisaties informatie uit BRP wordt gedeeld. In BRP is informatie over iemand vastgelegd, zoals burgerservicenummer, naam, geboortedatum, huwelijk en adres. De gemeente waar de persoon staat ingeschreven houdt deze gegevens bij. Overheidsorganisaties kunnen deze gegevens uit BRP krijgen als die noodzakelijk zijn om hun wettelijke taak uit te voeren. Denk hierbij aan het innen van belasting of het verstrekken van een uitkering. Ook organisaties met een maatschappelijke taak kunnen deze gegevens krijgen, zoals pensioenfondsen, zorgverzekeraars en ziekenhuizen.

Het delen van gegevens uit BRP gebeurt automatisch. U hoeft hiervoor geen toestemming te geven. Dit is vastgelegd in de Wet en het Besluit BRP. Daarin staat ook met welke organisaties BRP-gegevens gedeeld mogen worden.

Inzicht in gebruik

Burgers krijgen via hun MijnOverheid inzicht in welke organisaties automatisch een update krijgen als er een persoonsgegeven wijzigt in BRP, zoals een adres bij verhuizing. De organisaties mogen de BRP-gegevens alleen onder strenge voorwaarden gebruiken en delen.