Jaaraangifte-btw voor nnp vervallen per 1-1-2020

Vanaf 1 januari 2020 mogen alleen nog natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen jaaraangifte voor de btw doen. Ongeveer 14.000 ondernemers (niet-natuurlijke personen) hebben rond 4 januari 2020 een brief ontvangen waarin staat dat zij voortaan ieder kwartaal btw-aangifte moeten doen.

Btw-aangifte per kwartaal

Was u voorheen jaaraangever en bent u een niet-natuurlijke persoon? Dan moet u voortaan ieder kwartaal btw-aangifte doen. Omdat het aangiftetijdvak wijzigt, zijn er ook nieuwe inleverdatums en betalingskenmerken voor de aangiften. De Belastingdienst stuurt kort voor de eerste kwartaalaangifte een brief met daarin de nieuwe aangiftetijdvakken en de bijbehorende inleverdatums en betalingskenmerken.

Doe tijdig aangifte

Doe de aangifte op tijd en let op de eventuele te betalen verschuldigde omzetbelasting. Zo voorkomt u een boete voor.

Nieuwe kleineondernemersregeling

Misschien kunt u gebruik gaan maken van de nieuwe kleineondernemersregeling. Deze geldt ook voor rechtspersonen. Kijk op belastingdienst.nl/kor voor de voorwaarden en het aanmeldformulier.