Kabinet verlengt compensatieregeling eHerkenning

Het kabinet verlengt de compensatieregeling voor ondernemers die gebruikmaken van eHerkenning om in te loggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Met ingang van 1 oktober 2022 wordt de regeling met 2 jaar verlengd.

Ondernemers kunnen een vergoeding aanvragen voor het eHerkenningsmiddel dat specifiek geldt voor de Belastingdienst. Deze vergoeding is € 24,20 (inclusief BTW) per jaar. Deze vergoeding kunnen zij aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De kosten van eHerkenning blijven vergoed tot een gratis alternatief inlogmiddel beschikbaar komt.

Geen eHerkenningsmiddel?

Sommige ondernemers kunnen geen eHerkenningsmiddel aanschaffen, omdat het bedrijf of de organisatie niet in het Handelsregister of het Probasregister kan worden opgenomen. Wanneer zij geen gebruik kunnen maken van een ander portaal, kunnen zij alleen nog aangifte doen via commerciële aangiftesoftware of een fiscaal dienstverlener. De compensatieregeling voor deze ondernemers wordt ook verlengd.

Meer informatie leest u op rijksoverheid.nl.

Na 2022-10-03 07:00:32 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Kabinet verlengt compensatieregeling eHerkenning ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.