Kleine, middelgrote of grote werkgever in 2018

Voor het bepalen van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) is het van belang of u een kleine, middelgrote of grote werkgever bent. Hieronder vindt u de indeling zoals UWV die heeft vastgesteld voor 2018.

Elke werkgever wordt ingedeeld in een categorie afhankelijk van de omvang van het totale premieloon in 2016.

In 2018 gelden de volgende categorieën:

  • kleine werkgever: premieloon in 2016 maximaal € 328.000
  • middelgrote werkgever: premieloon 2016 meer dan € 328.000 en maximaal € 3.280.000
  • grote werkgever: premieloon 2016 meer dan € 3.280.000

Vaststelling gedifferentieerde premies Whk
De premie Whk bestaat uit 2 premiecomponenten: gedifferentieerde premie Ziektewet en gedifferentieerde premie WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten).

Voor kleine werkgevers worden de premies sectoraal vastgesteld. Voor middelgrote werkgevers zijn de gedifferentieerde premies opgebouwd uit een gewogen gemiddelde van de sectorale premie en de individueel vastgestelde premie. De premies voor de grote werkgevers worden individueel vastgesteld.

Rekenvoorbeelden vindt u in bijlage III van de Nota gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2018.

Beschikking of mededeling voor werkgever
De Belastingdienst stuurt in november en december aan alle middelgrote en grote werkgevers een beschikking met de individueel gedifferentieerde premiepercentages. Kleine werkgevers ontvangen hierover een mededeling.

De sectoraal vastgestelde premies vindt u in paragraaf 2 van de Nota gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2018.

Meer informatie
UWV.nl: Nota gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2018 
Overheid.nl: Officiële bekendmaking in Staatscourant