Koningsdag 2024. Let op met parkeren…

Naheffing parkeerbelasting / Koningsdag is geen zondag

X (belanghebbende) heeft op Koningsdag 2022 een naheffingsaanslag parkeerbelasting gekregen. Hij stelt bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant dat ter plaatse geen parkeerbelasting is verschuldigd in het weekend en dat Koningsdag volgens de Algemene termijnenwet (ATW) aan een zondag gelijk moet worden gesteld.

De Rechtbank merkt op dat Koningsdag 2022 viel op een woensdag. De ATW dient ertoe, zoals zowel de gemachtigde als X, die een kantoorgenoot van de gemachtigde is, wel zullen weten, om het einde van in de ATW geregelde termijnen voor zover deze zouden eindigen op zaterdag, zondag of een ingevolge die wet daarmee gelijkgestelde feestdag, nader te bepalen. Artikel 1 van die wet geeft daarover al voldoende duidelijkheid. De naheffingsaanslag is terecht opgelegd.

Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBZWB:2023:845