Korte looptijd aanvraag subsidieregeling hernieuwbare warmteprojecten

Als u subsidie uit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie heeft ontvangen en u last heeft gehad van de verstoorde energiemarkt door de oorlog in Oekraïne, komt u mogelijk in aanmerking voor de Tijdelijke subsidieregeling hernieuwbare warmteprojecten (HEHW). Snelheid is hierbij geboden. De regeling is aan te vragen van 20 november 9.00 uur tot 27 november 17.00 uur.

De regeling is bedoeld voor ondernemers die in 2021 en 2022 voor ten minste 400 megawattuur hernieuwbare warmte produceerden met een productie-installatie waarvan het maximaal thermische vermogen minimaal 1 megawatt bedroeg. En als zij voor het produceren van hernieuwbare warmte gebruikmaakten van geothermie, zonthermie of ketels stookten met vaste biomassa.

Ook ondernemers die in een groep ondernemen kunnen gebruikmaken van de regeling. Een belangrijke voorwaarde is dan dat op 24 februari 2022 een vaste prijsafspraak gold voor minimaal 50% van de warmtelevering, tot ten minste 1 januari 2023.

Denk aan korte aanvraagperiode

Er is slechts 8 dagen tijd om subsidie aan te vragen: van 20 november tot en met 27 november 2023. RVO voert de subsidieregeling uit. Aanvragen neemt RVO sneller in behandeling als ondernemers gebruikmaken van het SDE(+(+)-dossier.