Kosteloos ontwikkeladvies bij loopbaanadviseur

Door de coronacrisis veranderen de arbeidsmarkt en economie snel. Het is belangrijk dat iedereen zich daar goed op voorbereidt. Voor bijvoorbeeld bijscholing of een overstap naar ander werk, kunnen loopbaanadviseurs mensen helpen met een ontwikkeladvies. Dit advies is vanaf 1 augustus 2020 kosteloos. 
 
Het werk verandert en verdigitaliseert door de coronacrisis. Er komen nieuwe banen bij en banen verdwijnen. Het kabinet wil mensen helpen om zich aan te passen aan de nieuwe realiteit.
 
Ontwikkelplan
In het ontwikkeladvies krijgen mensen zicht op hun arbeidsmarktkansen tijdens deze crisis. Gekwalificeerde loopbaanadviseurs geven ook ondersteuning bij de keuze van de juiste (bij)scholing, of verstrekken tips bij het zoeken en solliciteren naar werk. Aan het einde van het traject krijgt de deelnemer een ontwikkelplan mee, waarin acties staan voor betere voorbereiding op de toekomst.
 
Aanmelden
Deelname staat open voor iedereen tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd. Om mee te doen, hoeven deelnemers zich alleen aan te melden bij een loopbaanadviseur in de buurt. Op hoewerktnederland.nl staat uitgelegd hoe deelnemers met een adviseur in contact kunnen komen en zich kunnen aanmelden. De loopbaanadviseur vraagt vervolgens subsidie aan en handelt de administratie verder af.