Kringloopeconomie krijgt boost met nieuwe KIA CE-subsidie

Op de internetsite van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is een subsidieregeling opengesteld. Deze nieuwe subsidie moedigt ondernemers en onderzoeksinstellingen aan nieuwe producten, diensten of processen te ontwikkelen, die een boost geven aan de ‘kringloopeconomie’. U kunt een aanvraag indienen tot en met 5 november 2022. 

Met de subsidie Kennis- en Innovatie Agenda – Circulaire Economie (KIA CE) kunnen ondernemers en onderzoeksinstellingen vernieuwende producten, processen of diensten ontwikkelen die hieraan bijdragen. Of onderzoek doen dat helpt innovatieve circulaire producten te ontwikkelen. Hiervoor is in totaal € 2,5 miljoen beschikbaar.

Toetsen projectidee

Op 5 september 2022 houdt RVO een informatiebijeenkomst voor ondernemers en onderzoeksinstellingen over deze regeling. U hoort meer over de voorwaarden om gebruik te maken van deze subsidieregeling. U kunt uw projectidee alvast toetsen en andere bedrijven/onderzoeksinstellingen ontmoeten voor mogelijke samenwerking.

Consumentengoederen, maakindustrie en bouw

Voor de overgang naar de circulaire economie zijn zowel technologische als niet-technologische innovaties nodig. Beide typen onderzoek krijgen subsidie met de KIA CE-regeling. Het onderzoek moet leiden tot de ontwikkeling van een nieuw of sterk verbeterd product, dienst of proces. Een project krijgt maximaal € 500.000 subsidie.

Projecten die subsidie krijgen, vallen binnen de sectoren:

  • consumentengoederen
  • maakindustrie (de verwerking van materialen tot nieuwe producten)
  • bouw 

Meer informatie

Voor meer informatie over de subsidieregeling en de informatieavond kunt u terecht op rvo.nl: