Kwalificerend buitenlands belastingplichtig? Gebruik het juiste formulier

De Belastingdienst ontvangt de laatste tijd steeds vaker ‘Opgaven Wereldinkomen’ van mensen, terwijl zij niet zijn uitgenodigd om dit formulier in te dienen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het formulier ‘Opgaaf Wereldinkomen’ wordt verward met de ‘Inkomensverklaring voor kwalificerend buitenlands belastingplichtigen’ (KBB). Deze vergissing wordt niet alleen gemaakt door de buitenlands belastingplichtige zelf, maar in toenemende mate ook door adviseurs.

Het insturen van het verkeerde formulier kan leiden tot vertraging in de afhandeling van de aangifte inkomstenbelasting voor buitenlands belastingplichtigen, en zelfs tot correcties van de aangifte in de vorm van het niet toelaten van aftrekposten en het niet geven van bepaalde heffingskortingen.

Uitgenodigd

U moet de ‘Opgaaf Wereldinkomen’ uitsluitend invullen als u daartoe expliciet bent uitgenodigd. Deze gegevens zijn van belang voor Toeslagen om het toetsingsinkomen te berekenen en/of voor het CAK voor zijn afrekening verdragsbijdrage.

Formulier KBB

U kunt de Inkomensverklaring voor kwalificerend buitenlands belastingplichtigen downloaden op de internetsite van de Belastingdienst.

Na 2022-01-05 07:00:02 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Kwalificerend buitenlands belastingplichtig? Gebruik het juiste formulier ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.