Laatste bezwaren OB privégebruik auto 2011 in behandeling

De Belastingdienst is gestart met de behandeling van de laatste bezwaren omzetbelasting (OB) bij privégebruik auto over de eerste helft 2011.

Heeft u bezwaar over deze periode ingediend en is uw bezwaar nog niet afgehandeld? Dan ontvangt u in de komende maanden een brief waarin staat wat het voorgenomen besluit is op het bezwaar. De Belastingdienst baseert dit op basis van meest recent bekende gegevens uit 2011.

Definitief besluit
Heeft de Belastingdienst geen aanvullende gegevens ontvangen, dan krijgt u na 6 weken een definitief besluit.