Laatste btw-aangifte 2020: aandachtspunten

Het is alweer tijd voor de laatste btw-aangifte van het jaar 2020. In deze aangifte neemt u een aantal afrekeningen op over het afgelopen kalenderjaar.
 
Privégebruik
Het kan voorkomen dat u in privé gebruikmaakt van goederen of diensten uit uw bedrijf. Als u de btw over deze goederen of diensten eerder heeft afgetrokken als voorbelasting, moet u voor het privégebruik btw betalen.
 
Ook voor de auto van de zaak betaalt u voor het privégebruik btw in de laatste btw-aangifte van het jaar.
 
Belaste en vrijgestelde omzet
Heeft u omzet waarover u btw moet betalen én omzet die is vrijgesteld van btw? Dan heeft u waarschijnlijk kosten en inkopen voor zowel belaste als vrijgestelde omzet. U maakt dan voor de aftrek van de belasting een inschatting van de uitgaven die u doet voor belaste omzet.
 
De btw die u betaald heeft over kosten en inkopen die u gebruikt voor belaste omzet, mag u aftrekken als voorbelasting. Aan het einde van het jaar bekijkt u of deze inschatting klopt. Als het gebruik voor belaste handelingen van de gemaakte inschatting afwijkt en u btw moet corrigeren, doet u dit in de laatste aangifte van het jaar. U leest meer informatie over dit onderwerp in de btw-toelichting Inschatting van het gebruik op belastingdienst.nl.
 
Personeelsvoorzieningen
Btw over personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken is beperkt aftrekbaar. Alleen als u per jaar per werknemer of relatie niet meer uitgeeft dan € 227, kunt u de btw hierover aftrekken. Heeft u btw afgetrokken voor uitgaven die boven het drempelbedrag liggen? Dan moet u deze btw terugbetalen in de laatste aangifte van het jaar.